top of page

Welkom bij Karuna

Ontdek de schoonheid van emoties

Karuna is het Oudindisch woord voor rouwen. Bij Karuna worden mensen tijdens hun rouw en verwerkingsproces begeleidt.

Verdriet is de eerste emotie die men associeert met een verlies. Meestal is er sprake van een mix van uiteenlopende emoties die een rol kunnen spelen ofwel gevoelens en gedachten. Denk maar aan schuldgevoel, schaamte en opluchting.

Rouwen is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle band bestond.

Wanneer kan iemand te maken krijgen met rouwen?

Niet alleen bij het verlies van een dierbare kan sprake zijn van rouwen. Rouwen kan ook voorkomen bij een niet vervulde wens in het verleden, het eindigen van een relatie, baan, verlies van een deel van jezelf of een gebeurtenis wat nog gaat komen.

Tijdens de rouw en verwerkingsproces is het de bedoeling om weer te focussen op heroriëntatie en betekenis geven van het leven in de periode na het verlies.

Als rouwconsulente begeleid ik graag  mensen tijdens het rouwproces wat vaak gepaard gaat met verschillende emoties en gedachten.

Mobiel

5999 520-9090

Email 

bottom of page